Hypnotherapie en verslaving 

 

Bij een verslaving doe je iets wat je niet wil doen. De gewoonte wordt dwangmatig en neemt steeds meer controle over je gedrag en je leven, waardoor jij de controle kwijtraakt. Misschien vraag jij jezelf af of je verslaafd bent, of misschien weet je het wel zeker en heb je al een aantal stoppogingen achter de rug. Pogingen om op wilskracht te stoppen mislukken meestal na verloop van tijd, waardoor je je vaak nog slechter voelt. Of je nou wel of niet zeker weet of je verslaafd bent, je ben in ieder geval hier omdat je benieuwd bent hoe hypnose of hypnotherapie  kan helpen bij het loskomen van de verslaving of ongewenste gewoonte. 

 

Wat is een verslaving?

Dat lijkt een simpele vraag, maar het antwoord is dat helaas niet. Verschillende deskundigen geven namelijk heel verschillende antwoorden op die vraag. Er zijn mensen die verslaving zien als een chronische hersenziekte. Er zijn ook mensen die het zien als moreel falen en zwakte (niet in de laatste plaats vindt de verslaafde dat zelf vaak). Weer anderen zien het als een leerproces wat uit de hand is gelopen, en er zijn mensen die verslaving zien als  een reactie op onderliggend lijden en onverwerkt trauma. Al die verschillende visies laten zien hoe complex een verslaving is, of zoals psychiater Els Noorlander zegt "Verslaving is een raadselachtig fenomeen. Er is niemand in de hele wereld die het echt begrijpt."

 

De verslaving is niet het probleem

Dat klinkt misschien vreemd, omdat een verslaving veel problemen oplevert, maar de verslaving is niet het echte probleem. Als therapeut ga ik er vanuit dat een verslaving een reactie is op onderliggende pijn en lijden en dat het een aangeleerde (en vaak onbewuste)  strategie om die pijn niet te hoeven voelen. Een verslaving is dus eigenlijk een poging om het onderliggende probleem op te lossen, bijvoorbeeld onzekerheid, depressie, onverwerkt verdriet, een negatief zelfbeeld of het afgesneden zijn van de eigen gevoelens en emoties. 

Daarom gaat een cocaïneverslaving niet over cocaïne, een alcoholverslaving niet over alcohol en een seksverslaving niet over seks. Met alcohol proberen we te ontspannen, met coke proberen we ons iets sterker te voelen, met porno gaan we verveling of onzekerheid tegen. In de kern proberen iets te verzachten, te vermijden, of iets wat we missen in ons leven op te vullen. En daar zit ook het probleem, want als we alcohol gebruiken om de pijn te verzachten die in ons zit, zullen we nooit genoeg kunnen drinken om die pijn te laten verdwijnen. De verslaving is dus een poging om het onderliggende probleem op te lossen.  

'Het is pijnlijk om te beseffen dat de manier

waarop we de problemen proberen op te lossen

de problemen juist verergeren.' 

 

Onderliggende oorzaken van verslaving 

Deze pijn is het eigenlijke probleem. Inzien waarom je de verslaving hebt is een belangrijke stap in het hele proces.  "Die pijn komt ergens vandaan", zegt de Canadese arts en verslavingsdeskundige Gabor Maté, "Iemand heeft ergens in het leven pijn geleden en kon dat lijden niet voorkomen". Dat hoeft niet te betekenen dat iemand een bepaalde traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt, maar wel dat iemand zich dermate onveilig of angstig heeft gevoeld en daar een (onbewuste) conclusie heeft getrokken, bijvoorbeeld: 'Ik doe er niet toe', 'Ik ben niet goed genoeg' of een overtuiging zoals 'Als je kwetsbaar bent, dan je een loser'.  Als we vervolgens dan seks gaan gebruiken om erkenning en bevestiging te voelen, zal dat het tekort in onszelf nooit kunnen opvullen. We zoeken voor een oplossing die buiten ons ligt, maar als we iets missen in onszelf en gebruiken de verslaving om dit op te vullen, dan zal dat nooit genoeg zijn, het zal nooit ons behoefte vervullen.  Het werkt bijna, maar net niet helemaal. En het is heel moeilijk om te stoppen met iets wat bijna werkt.

 

Hypnotherapie?

De meeste mensen die in herstel gaan hebben geen flauw idee waarom ze gebruiken, of waarom ze verslaafd zijn. Met behulp van hypnotherapie en EMDR kan je op zoek naar onderliggende oorzaken en onbewuste motivaties. Als je alles weghaalt komt een verslaving erop neer iemand zich anders wil voelen, oftewel: ik voel iets en dat wil ik niet meer voelen, of ik voel iets niet en dat wil ik wel voelen.  Maar de meeste mensen die vastzitten in verslavend gedrag hebben vaak geen idee waarom ze blijven doen wat ze eigenlijk niet meer willen doen. De sessies zijn er daarom op gericht dat je stapje voor stapje weer meer regie in je leven gaat krijgen. Natuurlijk kan het goed zijn om te kijken naar achterliggende oorzaken, maar tegelijkertijd is herstel actie gericht en oplossingsgericht. Hierbij is het belangrijk dat we kijken naar wat je doel is in de behandeling, wat is hetgeen waar je uiteindelijk naartoe wilt, wat wil je bereiken in de behandeling. 

 

Hoe ik werk

Mijn kennis en kunde als therapeut combineer ik met mijn ervaringsdeskundigheid met verslavingen. Praten alleen werkt vaak niet voldoende. Als therapeut werk ik daarom met hypnotherapie, EMDR en IFS (Internal Family System). Dit zijn vormen van therapie waarbij je contact kan maken met je onbewuste. Ik werk daarnaast ook graag met ACT (Acceptance and Commitment Therapy) en EFT. We werken dus zowel oplossingsgericht en tegelijkertijd leer je over je onbewuste beweegredenen achter de verslaving en leer je om op een andere manier om te gaan met je emoties. We kunnen ook direct op triggers werken, maar dat is iets wat vaak wat verderop in het proces plaatsvindt.  De sessies zijn onderzoekend, praktisch en oplossingsgericht. Ik ondersteun je in je proces van herstel, zowel therapeutisch als praktisch. Herstel gaat nooit alleen over iets wel of iets niet doen of gebruiken, het gaat over veel meer dan dat. Herstel van een verslaving is voor veel mensen een diep transformatief proces, waarbij ik me als therapeut richt op het vergroten van de eigen regie,  inzicht en compassie. 

 

Ervaringsdeskundigheid 

Mijn eigen ervaringsdeskundigheid, zowel met middelen- als gedragsverslaving, zijn van onschatbare waarde in mijn werk. Ik weet hoe verwarrend een verslaving is, en hoe hopeloos en eenzaam het voelt om gevangen te zitten in een destructieve en zelf ondermijnende gewoonte. Maar ik weet ook hoe het is om daar uit te komen, om de weg van herstel te bewandelen. De weg naar herstel kan een zware en confronterende reis zijn, waarbij – zeker in het begin – twijfel en onzekerheid constante reisgenoten zijn. Maar de weg van herstel is ook onwaarschijnlijk verrijkend!


Herstellen betekent in de dikke van Dale  Aansterken en Weer beter worden,  Weer tot een geheel maken. Je maakt jezelf weer tot een geheel door te kijken naar wat er stuk is gegaan of gebroken is geraakt in de loop van je leven. En je leert inzien dat de verslaving een belangrijk doel diende, jou op de een of andere manier probeerde te helpen. In herstel gaan is een proces van jezelf helen en weer tot een geheel maken. De waarheid is daarbij een onwaarschijnlijk krachtig bondgenoot.  Ik vind het prachtig om als therapeut en als counselor bij ITMYS
een bijdrage te kunnen leveren in het herstel van anderen.

 

Ik schrijf regelmatig blogs over het onderwerp verslavingen, daar kan je meer vinden, neem gerust een kijkje

 

Wil je hulp bij het loskomen van je verslaving of heb je een vraag, neem contact op

 

Hier zie je een video waar uitgelegd wordt wat de invloed is van trauma op verslaving.