Hypnotherapie en verslaving 

 

Bij een verslaving doe je iets wat je niet wil doen. De gewoonte wordt dwangmatig en neemt langzaam steeds meer controle over je gedrag en je leven. Misschien vraag je jezelf af of je verslaafd bent, of misschien weet je het wel zeker en heb je al een aantal stoppogingen achter de rug. Pogingen om op wilskracht te stoppen mislukken vaak. Dat komt omdat stoppen op wilskracht zich alleen richt op het oppervlakkige symptoomgedrag. Of je nou wel of niet zeker weet of je verslaafd bent, je ben in ieder geval hier omdat je benieuwd bent hoe hypnotherapie  kan helpen bij het loskomen van de verslaving of ongewenste gewoonte. 

 

Wat is een verslaving?

Dat lijkt een simpele vraag, maar het antwoord op die vraag is dat helaas niet. Verschillende deskundigen geven namelijk heel verschillende antwoorden op die vraag. Er zijn mensen die verslaving zien als een chronische hersenziekte, er zijn ook mensen die het zien als moreel falen en zwakte (niet in de laatste plaats vindt de verslaafde dat zelf vaak) en weer anderen zien het als een leerproces wat uit de hand is gelopen. En er zijn mensen die verslaving zien als  een reactie op onderliggend lijden en onverwerkt trauma, dan kan je het zien als een vorm van zelfmedicatie. Al die verschillende visies laten een ding zien: namelijk hoe complex een verslaving is.

 

De verslaving is niet het probleem

Dat klinkt natuurlijk vreemd, zeker omdat de persoon met een verslaving de verslaving wel als het probleem ervaart. En het klopt dat een verslaving kan zorgen voor heel veel problemen, emotioneel, psychisch, lichamelijk, sociaal. Maar als therapeut ga ik er vanuit dat een verslaving een reactie is op onderliggende pijn en lijden en dat het een aangeleerde (en vaak onbewuste)  strategie om die pijn niet te hoeven voelen. Een verslaving is dus eigenlijk een poging om het onderliggende probleem op te lossen, bijvoorbeeld onzekerheid, depressie, onverwerkt verdriet, een negatief zelfbeeld of het afgesneden zijn van de eigen gevoelens en emoties. 

 

'Het is wezenlijk dat we beseffen dat de manier

waarop we de problemen proberen op te lossen

de problemen juist verergeren.' 

 

Daarom gaat een cocaïneverslaving niet over cocaïne, een alcoholverslaving niet over alcohol en een seksverslaving niet over seks. Met alcohol proberen we te ontspannen, met coke proberen we ons iets sterker te voelen, met porno gaan we onzekerheid tegen. In de kern proberen iets te verzachten, te vermijden, of iets wat we missen in ons leven op te vullen. En daar zit ook het probleem, want als we alcohol gebruiken om de pijn te verzachten die in ons zit, zullen we nooit genoeg kunnen drinken om die pijn te laten verdwijnen. De verslaving is dus een poging om het onderliggende probleem op te lossen.  

 

Onderliggende oorzaken van verslaving 

Deze pijn is het eigenlijke probleem. Inzien waarom je de verslaving hebt is een belangrijke stap in het hele proces.  "Die pijn komt ergens vandaan", zegt de Canadese arts en verslavingsdeskundige Gabor Maté, "Iemand heeft ergens in het leven pijn geleden en kon dat lijden niet voorkomen". Dat hoeft niet te betekenen dat iemand een bepaalde traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt, maar wel dat iemand zich dermate onveilig of angstig heeft gevoeld en daar een (onbewuste) conclusie heeft getrokken, bijvoorbeeld: 'Ik doe er niet toe', 'Ik ben niet goed genoeg' of een overtuiging zoals 'Als je kwetsbaar bent, dan je een loser'.  Als we vervolgens dan seks gaan gebruiken om erkenning en bevestiging te voelen, zal dat het tekort in onszelf nooit kunnen opvullen. We zoeken voor een oplossing die buiten ons ligt, maar als we iets missen in onszelf en gebruiken de verslaving om dit op te vullen, dan zal dat nooit genoeg zijn, het zal nooit ons behoefte vervullen.  Het werkt bijna, maar net niet helemaal. En het is heel moeilijk om te stoppen met iets wat bijna werkt.

 

Hypnotherapie?

De meeste mensen die verslaafd zijn hebben geen flauw idee waarom ze gebruiken, of waarom ze verslaafd zijn. Met behulp van hypnotherapie en EMDR kan je op zoek naar onderliggende oorzaken en onbewuste motivaties. In de basis komt een verslaving erop neer iemand zich anders wil voelen, oftewel: ik voel iets en dat wil ik niet 

meer voelen, of ik voel iets niet en dat wil ik wel voelen. Maar de meeste mensen die vastzitten in verslavend gedrag hebben vaak geen idee waarom ze blijven doen wat ze eigenlijk niet meer willen doen. Naast het kijken naar onderliggende oorzaken is herstel tegelijkertijd actie- en oplossingsgericht. Hierbij is het belangrijk dat we kijken naar wat je doel is in de behandeling, wat is hetgeen waar je uiteindelijk naartoe wilt, wat wil je bereiken in de behandeling, zodat je stapje voor stapje weer meer regie in je leven gaat krijgen. 

 

"Voor mij voelde verslaving alsof ik gevangen zat in drijfzand. Hoe ik ook probeerde me eruit te wurmen, elke beweging en iedere poging om los te komen lieten me alleen maar dieper wegzinken."

Hoe ik werk

Ik begrijp hoe hopeloos en eenzaam het  voelt om gevangen te zitten in een destructieve en zelfondermijnende gewoonte. Het was ook enorm verwarrend om steeds dieper vast te komen zitten als ik juist probeerde los te komen. En juist die ervaring, is van onschatbare waarde in mijn werk als therapeut en groepscounselor. Want ik ken ook de weg naar herstel. Dat was een confronterende en soms zware reis, waarbij twijfel en onzekerheid in de beginfase constante metgezellen waren. Maar het was vooral een onwaarschijnlijk verrijkende reis. 

Mijn benadering tijdens sessies is onderzoekend, praktisch en oplossingsgericht. Ik begeleid je in het therapeutische en praktische proces van herstel. Herstel gaat dieper dan simpelweg iets wel of niet doen; het is een transformatief proces waarin ik als therapeut focus op het vergroten van jouw eigen regie, inzicht en compassie. Met behulp van therapievormen zoals hypnotherapie, EMDR, IFS, ACT en EFT kan je onderzoeken wat de achter- en onderliggende motieven van je verslaving zijn in het onbewuste. We werken niet alleen oplossingsgericht, maar proberen ook de onbewuste drijfveren achter de verslaving te begrijpen. 

 

Wil je hulp bij het loskomen van je verslaving of heb je een vraag, neem contact op

Hier zie je een video waar uitgelegd wordt wat de invloed is van trauma op verslaving.