Erik Willems

Sinds 2009 heb ik een praktijk voor hypnotherapie en psychosociale therapie in Amsterdam. Na jarenlang een algemene praktijk te hebben gehad heb ik me de afgelopen jaren meer gespecialiseerd in het werken met verslavingen, ongewenste gewoonten en angstklachten. Naast mijn praktijk voor hypnotherapie werk ik ook als groepscounselor bij ITMYS verslavingszorg in Hilversum. Ook ben ik als docent verbonden aan academie Hypnos en Hypenzo in Eindhoven.  Als hypnotherapeut ben ik  aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH), doe ik aan intervisie en volg ik ieder jaar bijscholing. Bijscholingen die ik gevolgd heb zijn o,a.: EMDR, ACT, de polyvagaal theorie en groepsdynamica verslavingszorg. 

Achtergrond

Mijn achtergrond ligt in het theater. Sinds ik ben afgestudeerd op de Academie voor Theater en Dans in 2004 heb ik jaren gewerkt als acteur, regisseur, schrijver en docent. Ik heb o.a. voorstellingen gespeeld/gemaakt bij Toneelgroep Amsterdam (ITA), het Noord Nederlands Toneel, de Parade, festival de Boulevard en stichting Nieuwe Helden. Vanuit mijn theaterachtergrond werk ik op het koninklijk conservatorium in Den Haag als docent stage presentation en geef ik workshops in het bedrijfsleven. Ik vind de afwisseling tussen het therapeutisch en het creatieve werk een prachtige combinatie.


Voordat ik naar de Theaterschool ging, heb ik mijn propedeuse Theologie in Tilburg behaald. Ik vermoed dat ik al vroeg bezig was met zingeving. Zingeving is iets wat ieder mens wil ervaren in het leven. Dat is geen vaststaand iets, maar verandert met de jaren. Vaak zorgt die verandering voor ongemak, stress, onrust, angst of depressie - alsof het leven iets van ons vraagt wat we niet kunnen of willen. Maar om een zinvol leven te lijden is het noodzakelijk dat we onszelf ontwikkelen, want als het leven zinloos wordt, wordt het waardeloos.  Dit ontwikkelen is geen einddoel, maar het proces van steeds groter wordende vrijheid.

 

<-- Dit is de praktijkruimte met daarin onze kat Tikus, wat muis betekent in het Indonesisch. Ze komt vaak even om de hoek kijken als er iemand binnenkomt en ze staat ook wel bekend als de hypnoterapoes.