Erik Willems

Sinds 2009 heb ik een praktijk voor hypnotherapie in Amsterdam. In de loop van de jaren heb ik mijzelf gespecialiseerd in het werken met verslavingen, ongewenste gewoonten en angstklachten. Naast mijn praktijk voor hypnotherapie werk ik ook als groepscounselor bij ITMYS verslavingszorg in Hilversum en ben als docent verbonden aan academie Hypnos in Bussum en Hypenzo in Eindhoven. Als hypnotherapeut ben ik  aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH), hier kunnen alleen therapeuten aansluiten die tenminste een driejarige beroepsopleiding succesvol hebben afgerond. Als therapeut volg ik ieder jaar bijscholing en doe aan intervisie.  Bijscholingen die ik onder andere gevolgd heb zijn: EMDR, ACT en groepsdynamica verslavingszorg. 

 

Achtergrond

Mijn achtergrond ligt in het theater. Sinds ik ben afgestudeerd op de Academie voor Theater en Dans in 2004 heb ik jaren gewerkt als acteur, regisseur, schrijver en docent. Ik heb voorstellingen gespeeld/gemaakt o.a. bij Toneelgroep Amsterdam (ITA), het Noord Nederlands Toneel, de Parade, festival de Boulevard en stichting Nieuwe Helden. Vanuit mijn theaterachtergrond werk ik op het koninklijk conservatorium in Den Haag als docent stage presentation en geef ik workshops in het bedrijfsleven. Ik vind de afwisseling tussen het therapeutisch en het creatieve werk een prachtige combinatie.

Voordat ik naar de Theaterschool ging, heb ik mijn propedeuse Theologie in Tilburg behaald. Ieder mens moet een gevoel van zingeving hebben in zijn of haar leven. Wanneer het leven zinloos wordt, wordt het waardeloos. Om een zinvol leven te leiden is het noodzakelijk dat we onszelf ontwikkelen. Dit ontwikkelen is geen einddoel, maar het proces van steeds groter wordende vrijheid.