Hypnotherapie 

Hypnotherapie is een behandelvorm waarbij hypnose, ook wel trance genoemd, wordt ingezet om tot verandering te komen van gedachten, gevoelens en gedrag. Trance is een staat die we allemaal kennen, waarin we ons diep concentreren op iets en daardoor minder of niet gericht zijn om de omgeving, zoals wanneer je zo opgaat in een boek of een film dat je niet merkt dat iemand je roept. Dat is trance in actie - een natuurlijk fenomeen dat we allemaal ervaren.

Een hypnotherapeut kan deze trance bewust opwekken om je te begeleiden bij het aanpakken van je problemen; dit staat bekend als therapeutische trance. Door gebruik te maken van deze staat, ben je in staat om contact te maken met je onderbewuste en zo een dieper begrip en inzicht te krijgen in je gevoelens en klachten. Hypnotherapie is een bewezen effectieve vorm van therapie waarbij hypnose wordt gebruikt om verschillende klachten aan te pakken. Onze dagelijkse gedachten, emoties en gedragingen worden sterk beïnvloed door ervaringen die opgeslagen liggen in ons onderbewustzijn. Door actief toegang te krijgen tot dit deel van onze geest, kunnen we effectiever werken aan onze persoonlijke groei. Hypnotherapie wordt toegepast bij diverse klachten, waaronder angst, depressie, verslaving, nare herinneringen en trauma, fysieke pijn, slaapproblemen en stress.

Het onbewuste

Freud herkende al dat het onbewuste een krachtige drijvende factor is achter ons gedrag en veel psychische processen. Hij geloofde dat het onbewuste een reservoir was van verborgen herinneringen, onderdrukte seksuele driften, verlangens, angsten en impulsen. De Amerikaanse psychiater Milton Erickson, vaak beschouwd als de grondlegger van moderne hypnotherapie, hield een holistisch perspectief op het onbewuste. Hij zag het als een enorme bron van hulpbronnen en creatieve oplossingen die mensen kunnen benutten om problemen op te lossen en veranderingen te bewerkstelligen.

Een veelgebruikte metafoor van het bewuste en onbewuste is die van de ijsberg, waarbij we het deel boven water kunnen waarnemen en ervaren, terwijl het grootste deel van onze geest onder de oppervlakte ligt. Onder de oppervlakte bevinden zich onze diepere emoties, beweegredenen, herinneringen, overtuigingen en motivaties. Net zoals een ijsberg slechts een klein deel van zijn totale massa boven water laat zien, geeft ons bewuste slechts een beperkte inkijk in de complexiteit van onze psyche. Het onbewuste, dat onderbewuste deel van ons denken en voelen, beïnvloedt echter op subtiele en krachtige wijze ons gedrag, onze emoties en onze keuzes, zelfs zonder dat we ons er bewust van zijn.

 


Hoe ziet een sessie eruit?

Therapeutische trance is een ontspannen staat waarin je je volledig kunt concentreren op wat er van binnen gebeurt. Tijdens een hypnotherapiesessie stelt de therapeut vragen om je te helpen je gedachten en gevoelens beter te begrijpen en te verwoorden, wat resulteert in meer inzicht in hun oorsprong en impact. Bekende oefeningen tijdens deze sessies omvatten regressie, waarbij je teruggaat naar momenten in je leven om onverwerkte pijn en emoties op een constructieve manier aan te pakken. Innerlijk kindwerk, waarbij je contact maakt met je innerlijke kind om onverwerkte emoties uit je jeugd te begrijpen en te helen, en het werken met delen van je persoonlijkheid. Door te werken met verschillende delen van jezelf, zoals de innerlijke criticus, angstgedeeltes, of perfectionisme, kun je conflicten begrijpen en verandering stimuleren.

Niet alleen hypnotherapie

Hypnotherapie kan ook andere vormen van therapie versterken door je te helpen een dieper begrip van jezelf te bereiken, waardoor andere therapieën effectiever kunnen worden. Daarom kan hypnotherapie goed worden gecombineerd met andere vormen van therapie, zoals EMDR en oplossingsgerichte therapie. Als therapeut ben ik aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten, neem ik deel aan intervisies en volg ik jaarlijks bijscholing om up-to-date te blijven, mijn kennis te verdiepen en mijn vaardigheden te verbreden. In mijn sessies maak ik gebruik van oplossingsgerichte therapie, Internal Family Systems (IFS), EMDR en ACT. Als psychosociaal therapeut hanteer ik een holistische visie op de mens en gebruik ik methoden die hierbij aansluiten.

Het verschil tussen hypnotherapie en tv-hypnose

Mensen associëren hypnose soms met toneelhypnose zoals ze die kennen uit films of van televisie. Daarbij lijkt het alsof mensen willoos worden en vervolgens vreemde  onzinnige opdrachten uitvoeren zonder zich te kunnen verzetten. Het is belangrijk op te merken dat dit niets te maken heeft met hypnotherapie in een therapeutische setting. In de therapeutische praktijk wordt trance gebruikt als een middel voor een therapeutisch doel dat de cliënt zelf bepaalt. Het doel van de hypnotherapeut is om je hierin te ondersteunen en je beter te laten voelen. In tegenstelling tot toneelhypnose, waar het vermaak van het publiek centraal staat, richt hypnotherapie zich op het verbeteren van het welzijn en het bereiken van persoonlijke doelen van de cliënt. Het is een zorgvuldig geleide en respectvolle therapievorm die gebaseerd is op samenwerking tussen therapeut en cliënt, en het kan een krachtig instrument zijn om positieve veranderingen in je leven te bewerkstelligen.

 

Mocht je nog vragen hebben neem dan gerust contact op via het contactformulier