Kosten, vergoeding zorgverzekering en voorwaarden

 

 • Kosten: Een consult is 75 minuten en kost 120 euro. Na afloop van het consult kan je betalen via Tikkie of contant en ontvang je de factuur per mail. Hypnotherapie is vrijgesteld van btw, bij bedrijfscoaching komt er 21% btw bij. 

 • Vergoeding: Als je aanvullend verzekerd bent is de kans groot dat de zorgverzekeraar hypnotherapie (deels) vergoed. Op zorgwijzer.nl vind je actuele informatie over vergoeding van alle zorgverzekeringen. Omdat hypnotherapie valt onder de aanvullende verzekering heeft dit dus geen invloed op het eigen risico. 

   

Voorwaarden

 • Telefonische intake: Vooraf vindt er altijd eerst een telefonisch intakegesprek plaats. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

 • Verzetten of afzeggen van afspraak: Als je een afspraak wil verzetten of afzeggen dient dit altijd telefonisch gedaan te worden en minstens 48 uur van tevoren, zo niet worden de kosten in rekening gebracht.

 • Klik hier voor de algemene voorwaarden.

 

Duur

 • Het aantal sessies zijn afhankelijk van het probleem. Een inschatting hiervan wordt gemaakt bij de eerste afspraak.

Beroepsvereniging

 • Hypnoworks is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH), de koepelorganisatie RBCZ en ingeschreven bij de SCAG (Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen). 
  • NBVH lidnummer :12016
  • RBCZ (koepelorganisatie) licentiecode 403429R

Klachten

Als lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten ben ik gehouden aan het Reglement Beroepscode van de NBVH en val ik onder het reglement Klachtrecht van de NBVH. Mocht je ontevreden zijn en we komen er samen niet uit, dan kun je contact opnemen met de NBVH en beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG.

RBCZ-licentiecode: 403429R. Ik sta ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Als Registertherapeut BCZ® ben ik onderhevig aan het TCZ Tuchtrecht.

 

 

 

 

 

 

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten en bij koepelorganisatie SCAG. 

 

Algemene Voorwaarden Hypnoworks
PDF – 51,2 KB 570 downloads