Wat is NLP?


NLP is een methode


NLP is een methode die ontwikkelt is door Richard Bandler en John Grinder in de jaren zeventig van de vorige eeuw. In het kort komt het erop neer dat Bandler en Grinder onderzoek hebben gedaan naar de manier waarop succesvolle mensen binnen hun vak communiceerden. Ze hebben die 'succesformule' gemodelleerd en onder gebracht in een aantal technieken. Deze technieken leren je onder andere:

 • om beter (effectiever) met jezelf (en andere mensen) te communice ren
 • hoe je overkomt en wat de (onbewuste) sturing is achter je handelen en je gedrag
 • hoe je succesvol je doelen kunt bereiken.
 • ...hoe je anderen hiermee kunt helpen

Kortom: NLP is een instrument dat je inzicht geeft in je sterke kanten en je gedrag en stelt je in staat om al je kwaliteiten, inzichten en energie te gebruiken, om doelen te stellen en te bereiken, om effectief te werken en te communiceren.

Wat levert NLP op?


Met NLP word je je bewust van de onbewuste sturing en processen die ten grondslag liggen - of de basis vormen - van waaruit wij handelen en communiceren. De sturing van waaruit wij contact maken met onszelf en met andere mensen. De onbewuste sturing die bewust wordt waardoor wij onszelf steeds beter gaan begrijpen én niet geheel onbelangrijk ook de ander steeds beter gaan begrijpen. NLP levert je o.a. op dat:

 • de zaken die je al goed doet nog veel beter gaan
 • je nieuwe vaardigheden en houdingen leert om die zaken te doen die je op dit moment nog niet kunt maar wel zou willen kunnen
 • je leert jouw niet functionele gedrag en ongewenste gewoonten te veranderen
 • je veel effectiever gaat communiceren met derden
 • je veel helderder (zuiverder) gaat denken je je gedachten, je stemmingen en je gedrag effectiever gaat managen.

NLP vooronderstellingen

De grondleggers van NLP, Richard Bandler en John Grinder, vroegen zich af wat succesvolle mensen precies zo succesvol maakte. Ze ontdekten onder andere dat ze op een bijzondere manier in het leven stonden. Ze werden onbewust gestuurd door krachtige uitgangspunten (overtuigingen over zichzelf en de wereld) waardoor ze succesvoller in hun communicatie en gedrag waren dan anderen. Deze uitgangspunten zijn gegroepeerd in de  NLP vooronderstellingen.

Ze zijn niet "de absolute waarheid", het zijn subjectieve geloofsovertuigingen. Ze geven je ruimte en flexibiliteit in je communicatie en gedrag en kunnen je succesvoller maken.

 1. Respecteer het 'model van de wereld' van de ander.

 2. De betekenis van je communicatie is de respons die je krijgt.

 3. De kaart is niet het gebied. De woorden die wij gebruiken zijn NIET de gebeurtenis die zij weergeven.

 4. Het gedrag staat niet voor wie de persoon is. Accepteer de persoon, niet persé het gedrag.

 5. De betekenis van al het gedrag is afhankelijk van de context.

 6. Elk gedrag heeft een positieve intentie.

 7. Elk huidig gedrag is de beste keuze die er is.

 8. De belangrijkste informatie over een persoon is het gedrag van deze persoon.

 9. Iedereen heeft alle hulpbronnen in zich die nodig zijn om de gewenste resultaten te halen.

 10. Er zijn geen onvermogende mensen, alleen onvermogende stemmingen.

 11. Iedereen heeft de leiding over zijn geest en daarom over zijn resultaten.

 12. De persoon met het meest flexibele gedrag heeft de grootste invloed.

 13. Er bestaat geen mislukking, alleen feedback.

 14. Weerstand bij een gesprekspartner is een teken van gebrek aan rapport.

 15. Alle procedures dienen keuzes te verruimen en gericht te zijn op eenwording van de persoon.

 

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op hypnotherapie gebied.

Vul uw e-mailadres in