Milton Erickson

Grondlegger moderne hypnotherapie

Milton Erickson (1901 – 1980) wordt gezien als de grondlegger van de moderne hypnotherapie. Erickson was een Amerikaans psychiater, gespecialiseerd in hypnotherapie en familietherapie. Hij is de oprichter van de American Society for Clinical Hypnosis, lid van de American Psychiatric Association, de American Psychological Association, en de American Psychopathological Association.

NLP

Erickson is van zeer grote invloed geweest op Richard Bandler en John Grinder en daarmee op NLP. Niet voor niets is het Milton Model een van de pijlers binnen NLP. Het Milton Model is een serie  taalpatronen die Erickson veel gebruikte in zijn hypnotherapie.

Dagelijkse trances

Erickson heeft altijd geloofd dat trance een heel natuurlijke  bewustzijnstoestand is, die iedereen elke dag doormaakt. Bijvoorbeeld als je op een bus of trein wacht of wanneer je een boek leest en helemaal opgaat in het verhaal. Ook wanneer je een gesprek hebt in een drukke kroeg of zelfs wanneer je intensief sport is het heel gewoon dat je zo opgaat in de activiteit dat je andere (irrelevante) stimuli als het ware wegfiltert. Deze momenten zijn zo gewoon en alledaags dat de meeste mensen ze niet bewust herkennen als momenten van trance.


Gedeelte uit: Two-Level Communication and the Microdynamics of Trance and Suggestion, The American Journal of Clinical Hypnosis, 1976 (Erickson & Rossi)

Dezelfde situatie bewijst in het dagelijks leven wanneer de aandacht wordt gefixeerd door een vraag, een ervaring van iets bijzonders, iets ongewoons en alles was iemands aandacht vasthoudt. Tijdens zulke momenten ervaren mensen de gewone alledaagse trances; ze hebben de neiging om weg te dromen met hun ogen naar links of naar rechts, afhankelijk van welke hersenhelft ze gebruiken en krijgen in hun ogen zo'n blik in de verte.
Hun ogen kunnen zelfs dichtgaan, het lichaam neigt ernaar om immobieler te worden. Bepaalde reflexen (slikken, ademhalen) kunnen onderdrukt worden en deze mensen lijken zich voor een moment niet bewust van hun omgeving tot ze hun innerlijke zoektocht op onbewust niveau voor het nieuwe idee, respons, of onderling verband afmaken. Dit stelt ze in staat terug te kunnen komen in de dagelijkse realiteit. De hypothese is dat ons bewustzijn de hele dag door fluctueert tussen de dagelijkse realiteitwaarneming en momenten van trance.

Het onbewustzijn

Erickson was er van overtuigd dat ons onderbewustzijn altijd meeluisterde, en dat of de cliënt nou in trance was of niet, allerlei subliminale (onderbewuste) suggesties konden worden gemaakt, welke invloed zouden hebben op het onderbewuste van de cliënt. ‘De cliënt kan zich bewust zijn van dat er iets gebeurt of niet.’ Erickson keek eerst of de cliënt reageerde op een van zijn indirecte suggesties en zorgde er zo voor dat het onderbewustzijn actief participeerde in het therapeutisch proces. Op deze manier leek de cliënt een normaal gesprek te hebben, maar dat gesprek zou een hypnotische trance kunnen worden en een therapeutische verandering teweeg kunnen brengen in de cliënt. Het moge duidelijk zijn dat Erickson’s idee van het onderbewustzijn een heel andere is dan die van Freud.

Verschillende technieken

Erickson onderzocht en ontdekte veel verschillende technieken om zijn cliënten in trance te brengen. Hij ontwikkelde zowel verbale als non-verbale technieken en ontdekte dat dagelijkse ervaringen van verwondering, aandacht en verwarring in feite vormen van trance zijn. Deze fenomenen staan natuurlijk vaak centraal in veel spirituele en religieuze instituten en worden veel gebruikt door evangelisten, sekte leiders en allerlei heilige mensen.

Trance voor verandering

Erickson geloofde dat er zeer veel verschillende vormen van trance kunnen worden gebruikt. Dit komt overeen met Charles Tart’s idee dat alle vormen van bewustzijn vormen van trance zijn. Alleen zijn het ‘bewuste trances’, en dat wat wij de ‘normale’ wakkere bewustzijn is alleen een bewuste trance is. Ook NLP maakt centraal gebruik van het idee dat mensen zonder expliciet in trance te gaan kunnen veranderen.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op hypnotherapie gebied.

Vul uw e-mailadres in